Αστικός σχεδιασμός και περιβάλλον

Παρεμβάσεις με στόχο την καλαισθησία, τη λειτουργικότητα, το αίσθημα ασφάλειας, τον περιορισμό των οχλήσεων αλλά και την αποτύπωση στο χώρο των φιλοδοξιών της πόλης στο νέο αιώνα.

Scroll to Top