Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Σύγχρονη Διοίκηση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του πολίτη. Εκσυγχρονισμός μέσων, μείωση γραφειοκρατίας, χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Scroll to Top