Καθαριότητα – διαχείριση απορριμμάτων

Βασική υποχρέωση της δημοτικής αρχής μία καθαρή πόλη. Κάθε σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος περνά μέσα από την καθαριότητα. Κινητοποίηση πόρων
(υλικών και ανθρώπινων) εξοπλισμός, κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων.

Scroll to Top