Κοινωνική πολιτική με στόχο τη συνοχή και την αξιοπρέπεια.

Στόχος μας να βρεθούμε δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη – πολίτη, ηλικιωμένο, οικογένεια, νέο. Αξιοπρεπής διαβίωση για όλους, κάλυψη βασικών αναγκών. Παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια, πρωτοβάθμια περίθαλψη

Scroll to Top