Μεταφορές – Συγκοινωνίες – Κυκλοφοριακό

 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο ριζικό. Παρεμβάσεις, κανόνες, ρυθμίσεις με στόχο μία πόλη προσπελάσιμη, επισκέψιμη και λειτουργική.

Scroll to Top