Οικονομική ανάπτυξη με στόχο την εργασία
Στόχος μας μία πόλη εύρωστη οικονομικά, με δυνατότητες, που θα μπορεί να υποστηρίξει τους αδύναμούς, που θα μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της αλλά και να εξασφαλίσει υψηλά εισοδήματα για τους πολίτες της

Scroll to Top