Συμμετοχή: Η πόλη είναι υπόθεση όλων

Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των πολιτών, τη συναπόφαση στη λήψη αποφάσεων, τη συνδιαμόρφωση των πολιτικών. Με όχημα τη διαβούλευση, τον οργανωμένο διάλογο μπορούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα με τρόπο ανοιχτό, πλήρη.

Scroll to Top